Đề thi Đánh giá năng lực HCM năm 2023 - Lần 1 (Đề chính thức)

Cập nhật lúc: 09:47 02-02-2024 Mục tin: Đề thi đánh giá năng lực


Các em cùng tham khảo Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM năm 2023 chính thức tổ chức thi lần 1 được cập nhật đầy đủ các phần dưới đây.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 2023

Thời gian làm bài: 150 phút (120 câu trắc nghiệm)

(Đề thi có 16 trang)

 

Mã đề thi 501

PHẦN I. NGÔN NGỮ

1.1  TIẾNG VIỆT

Câu 1:     Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống

Thân em như cái sạp vàng

Anh như chiếu rách giữa            bỏ quên

A. nhà.                             B. chợ.                           C. rừng.                         D. đàng

Câu 2:

“Thóc bồ thương kẻ ăn đong

Có chồng thương kẻ nằm không một mình.”

 (Ca dao)

“Dốc bồ thương kẻ ăn đong

Góa chồng thương kẻ nằm không một mình.”

(Ca dao)

Hai bài ca dao trên thể hiện tính nổi bật đặc tính nào của văn học dân gian?

A. Nguyên hợp.              B. Truyền miệng.          C. Thực hành.               D. Dị bản.

Câu 3:     Ý nghĩa nào sau đây không đúng về nghệ thuật tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” của nhà văn Nguyễn Đình Chiểu ?

A. Nhiều điển tích, điển cố.

B. Mang đậm chất sử thi (anh hùng ca) mới mẻ.

C. Ngôn ngữ dân dã, mộc mạc, đậm bản sác địa phương Nam Bộ.

D. Sử dụng lối văn biền ngẫu.

Câu 4:

Thu đến cây nào chẳng lạ lùng,

Một mình lạt thuở ba đông.

Lâm tuyền ai rặng già làm khách,

Tài đống lương cao ắt cả dùng.

(Nguyễn Trãi)

Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào ?

A. Thất ngôn bát cú.                                            B. Thất ngôn tứ tuyệt.

C. Lục bát.                                                            D. Thất ngôn xen lục ngôn.

Câu 5: Trong các bài thơ về chủ đề mùa thu sau đây, bài thơ nào của nhà thơ Hữu Thỉnh ?

A. Sang thu.                    B. Thu điếu.                  C. Thu sang.                 D. Đây mùa thu tới.

Câu 6: Trong khổ 1 bài thơ Tràng Giang của nhà thơ Huy Cận, hình tượng nào ít xuất hiện trong thơ cổ điển ?

A. “Con thuyền xuôi mái”.                                  B. “Thuyền về nước lại”.

C. ”Củi một cành khô”.                                       D. “Sóng gợn tràng giang”.

Câu 7: Tính chất nào thể hiện đầy đủ phong cách thơ trong tác phẩm Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm ?

A. Chính luận – khoa học.                                   B. Trữ tình – chính luận.

C. Tự sự - trào phúng.                                          D. Trữ tính – hành chính.

Câu 8: Điền vào chỗ trống: “Trông mặt mà bắt hình............. ”

A. dong.                           B. giong.                        C. rong.                         D. trong.         .

Câu 9:     Câu thành ngữ nào dưới đây bị viết sai chính tả ?

A. Dương đông kích tây.                                     B. Dây mơ rễ má.

C. Giấy trắng mực đen.                                       D. Rút dây động rừng.

Câu 10:   Chọn từ phù hợp nhất điền vào chỗ trống trong câu sau:

“Chỉ sống một cuộc đời thư thái …………, tâm không vướng bận chút bụi trần”.

A. ngạc nhiên.                 B. an nhiên.                   C. ngang nhiên.            D. thiên nhiên.

Câu 11:

Sông kia rày đã nên đồng,

Chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai.

Vẳng nghe tiếng ếch bên tai,

Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò.

(Trần Kế Xương, Sông Lấp)

Nghĩa chính xác của từ “rày” trong đoạn thơ trên là ?

A. ngày xưa.                   B. mai kia.                     C. từ nay.                      D. mãi mãi

Câu 12:   Biện pháp tu từ nào đã được sử dụng trong hai câu thơ dưới đây?

Dân công đỏ đuốc từng đoàn

Bước chân nát đá, muôn tàn lửa bay. 

(Việt Bắc - Tố Hữu)

A. So sánh.                                                            B. Nhân hóa

C. Phóng đại.                                                        D. Nói giảm – nói tránh.

Câu 13:   "Nhằm nâng cao chất lượng và trải nghiệm của khách hàng" là câu

A. Thiếu chủ ngữ                                                  B. Thiếu vị ngữ.

C. Thiếu chủ ngữ và vị ngữ.                                D. Tĩnh lược chủ ngữ.

Câu 14:   Trong các dòng dưới đây, dòng nào có sự sắp xếp trật tự hợp lý nhất ?

A. Tài tử Jung Hae In trả lời phỏng vấn báo Star nhân chuyến thăm Việt Nam.

B. Nhân chuyến thăm Việt Nam tài tử Jung Hae In trả lời phỏng vấn báo Star.

C. Trả lời phỏng vấn báo Star của tài tử Jung Hae In nhân chuyến thăm Việt Nam.

D. Tài tử Jung Hae In nhân chuyến thăm Việt Nam trả lời phỏng vấn báo Star .

Câu 15:   “Để đánh dấu bước ngoặt mới về phát triển thị trường tại các quốc gia Đông Nam Á” là câu sai do:

A. Thiếu chủ ngữ                                                  B. Thiếu vị ngữ.

C. Thiếu chủ ngữ và vị ngữ.                                D. Thiếu dấu câu. 

Đọc đoạn thông tin dưới đây và trả lời câu hỏi từ 16 đến 20

“Vẫn còn tiếng lụp cụp rộn ràng của mấy cây dao chặt vào mặt thớt mù u. Vẫn tiếng nói cười xao động từng chòm nhóm của các chị, các dì trong nhà bếp. Tiếng máy đèn chạy tạch tè. Đằng trước rạp, nhóm ca cải lương dạo đờn lửng ta lửng tửng rồi ai đó vô câu vọng cổ ngọt xớt. Không biết vô tình hay cố ý, anh chàng nọ kê micro gần miệng mà uống rượu. Nghe đánh cái chóc giòn thiệt giòn rồi khà ra tuồng như cay đắng lắm, chua xót lắm, bắt thèm.”

(Nguyễn Ngọc Tứ - Cánh đồng bất tận)

Câu 16:   Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên là gì ?

A. miêu tả.                      B. biểu cảm.                  C. thuyết minh              D. nghị luận

Câu 17:   Hình ảnh “máy đèn” trong đoạn văn trên có nghĩa là gì ?

A. máy phát điện.                                                 B. radio.

C. xe máy.                                                             D. máy tạo ra bóng đèn

Câu 18:   Nét đặc trưng văn hóa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long được thể hiện rỏ nét nhất ở ?

A. uống rượu.                                                       B. cải lương.

C. nghe radio.                                                       D. lấy dao chặt thớt.

Câu 19:   Nội dung chính của đoạn văn trên là gì ?

A.   Miêu tả một gánh hát đang mưu sinh ở Nam Bộ.

B.  Thể hiện vẻ đẹp nghệ thuật cải lương ở Nam Bộ.

C.  Tái hiện hình ảnh sinh hoạt của con người Nam Bộ.

D.   Thể hiện tính cách bộc trực của người Nam Bộ.

Câu 20:  Trong câu “Đằng trước rạp, nhóm ca cải lương dạo đờn lửng ta lửng tửng rồi ai đó vô câu vọng cổ ngọt xớt”, cụm từ “giọng cổ ngọt xớt” được sử dụng theo biện pháp tu từ nào ?

A.  ẩn dụ chuyển đổi cảm giác.                            B. hoán dụ.

C. ẩn dụ tu từ.                                            D. nhân hóa.

1.2  TIẾNG ANH 

Question 21 – 25: Choose a suitable words or phrase (marked A, B, C or D) to fill in each blanks.

Câu 21:  …………. vloggers attract their viewers with their exclusive cooking videos

A. As many as.               B. More and more.   C. Much more.              D. Many more of.

Câu 22:   Jack cannot get his feet................................................................................................. such undersized shoes; he will change them

A. within.                         B. on.                            C. into.                          D. inside.

Câu 23:   With......................................................................................................... compliments and encouragement from her friends, Jane made great progress.

A. lots of.                        B. plenty.                       C. dozens.                     D. a great deal of.

Câu 24:   The backyard is...................................................................................................... covered with a lot of dead leaves and mud.

A. dirtiness.                      B. dirty.                         C. dirt.                           D. dirtily.

Câu 25:   It ………….. unusual that many students log into their online classes only to sleep afterwards.

A. will not be.                 B. has not been.            C. is not.                        D. was not.

Question 26 – 30: Find one error in each of the following sentences

Câu 26:   The football match that you watched yesterday with your friends were very boring.

A. The.                             B. that.                           C. your.                         D. were.

Câu 27:   The festival who take place in Spring are usually colorful and historically meaningful.

A. who.                            B. in.                             C. are.                           D. historically.

Câu 28:   The twelfth-graders gathered for an hour meeting on their last school day and found it fun.

A. twelfth-graders .        B. an.                             C. on their last.             D. fun.

Câu 29:   Those student’s ID cards were not shown as requested, so their exam results were removed.

A. student’s.                     B. shown.                      C. their.                         D. were removed.

Câu 30:   You  have  to  read  one  of Shakespeare’s plays because they are a requirement of your course.

A. have to read .             B. Shakespeare’s.          C. they are .                  D. of your course.

Question 31 – 35: Which of the following best restates each of the given sentences

Câu 31:   Though Annie’s store is small it has the coziest atmosphere in the neighborhood.

A.  No stores in the neighborhood are as small as Annie’s store and it is the coziest as well.

B.  Despite its small size, Annie’s store is cozier than any other place in the neighborhood

C.  Annie’s store is very cozy though it is smaller than any other place in the neighborhood.

D.   No other places in the neighborhood are smaller and cozier than Annie’s store .

Câu 32:   My mother does not cook well so she does not invite any guests.

A.  Unless my mother cooks well, she invites guests for dinner.

B.  If my mother cooks well, she will invite more guests for dinner.

C.  If my mother had cooked well, she would have invited guests for dinner.

D.   If my mother could cook well, she would invite guests for dinner.

Câu 33:   When I eat out, I usually after a medium- rare steak

A.  I usually make a not very well-done steak when I eat out.

B.  I am usually served a medium-rare steak when I eat out.

C.  My order of rare steak usually cost a medium price.

D.   My medium-cooked steak made my restaurant meal a good one.

Câu 34:   Our teacher will certainly give us a lot more homework today.

A.  Our teacher will definitely give us a lot more homework today.

B.  Our teacher may assign us a lot of homework today.

C.  We will absolutely receive much homework from our teacher today.

D.   It is highly likely that our teacher will give us a lot of homework today.

Câu 35:   I told my boyfriend: “Let's celebrate Christmas by the sea !”

A.  I asked my boyfriend if he wanted to celebrate Christmas by the sea.

B.  My boyfriend and I discussed the celebration of Christmas by the sea.

C.  I asked my boyfriend to celebrate Christmas with his family by the sea.

D.   I suggested to my boyfriend that we celebrate Christmas by the sea.

Questions 36 – 40: Read the passage carefully

1)  Puerto Rico is an island southeast of Florida and north of Venezuela, between the Atlantic Ocean and the Caribbean Sea. It is not far from Haiti and the Dominican Republic. Puerto Rico has many beautiful beaches that stretch for miles along the coast. It also has mountains and valleys with good land for farming. The climate in Puerto Rico is usually very warm. It is often humid during the summer months. Many people choose Puerto Rico as a vacation spot because of its lovely weather, beautiful coasts, and interesting history and culture.

2)  Puerto Rico means “rich port” in Spanish. Christopher Columbus landed there in 1493. Fifteen years later, the Spanish explorer Juan Ponce de Leon settled there with people from Spain who came to live in the New World. Native Indians had lived on the island of Puerto Rico for hundreds of years. Tragically, many of them died in wars with the Spanish and from diseases brought from Europe. People from other places, like Africa, also came to live in Puerto Rico. Today Puerto Rico is an interesting mix of all these cultures. Visitors will notice the influence of Spain in the food, music, festivals, and customs of people. And, of course, the people in Puerto Rico speak Spanish—but they also speak English!

3)  The capital city of Puerto Rico is San Juan. It is a modern, industrial city. San Juan is also a port, which is a place where ships come and go, carrying supplies to and from other places. Puerto Rico has several other large cities near the coast. Because much of the island is covered with mountains, most of the people live close together near the coast or in the valleys between mountains. In the mountains there are small villages and farming areas People grow sugarcane, coffee, and coconuts and other fruits.

Câu 36:   What is the passage mainly about ?

A.  Puerto Rico’s geography and its economic effects

B.  Puerto Rico’s climate and trading activities.

C.  Geography and history of Puerto Rico.

D.   The meaning of the name Puerto Rico.

Câu 37:   In paragraph 1 what is the word spot closet is meaning to

A. Place.                          B. Idea.                          C. Occasion.                  D. Oppurtunity.

Câu 38:   In paragraph 2 what does the word them refer to

A. Native Indians                                                 B. Hundred of years.

C. People from Spain.                                          D. Juan Ponce de Leon and his crew

Câu 39:   In what can be inferred from paragraph to about the first settlers in

A.  A large number of them died in wars.

B.  They were sent there by Christopher Columbus

C.  They supported the Native Indians.

D.     They began their settlement in the early 16th century.

Câu 40:   According to paragraph 3, which of the following is TRUE of Puerto Rico?

A.  It supplies ships for many places.

B.  It consists of villages and farming areas.

C.  It is a modern industrial city.

D.   It is mostly mountainous.

PHẦN II. TOÁN HỌC – TƯ DUY LOGIC – PHÂN TÍCH SỐ LIỆU

Câu 41: Cho 3 điểm A, B, C có tọa độ lần lượt là A(0;1; 2), B(2;—2;1),C(—2; 0;1) và mặt phẳng (P) : 2x + 2y + z — 3 = 0 . Gọi M là điểm thuộc mặt phẳng (P) sao cho MA = MB = MC . Tìm tọa độ của điểm M.

 A. M(1;1;—1) .                B. M(2;1;—3)        C. M(0;1;1).              D. M(2; 3;—7).

C.  Nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực là cơ sở nhân đôi nhiễm sắc thể

D.   Tất cả ADN của tế bào nhân sơ có nhiều đơn vị tái bản.

Câu 81: Ở người gen quy định dạng tóc có 2 alen thuộc nhiễm sắc thể thường. Alen A quy định tóc quăn trội hoàn toàn so với a quy định tóc thẳng. Một quần thể đang cân bằng di truyền tỉ lệ người mang alen lặn a chiếm 36% biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết phát biểu nào sau đây không đúng ?

A.   Một cặp vợ chồng tóc quăn sinh người con tóc thẳng , xác suất sinh con thứ hai tóc quăn là ¾.

B.  Nếu không có nhân tố tiến hóa, tần số alen A của quần thể sẽ không đổi và chiếm 80%.

C.  Xác suất sinh con đầu lòng có tóc quăn của cặp vợ chồng mà người vợ tóc quăn, người chồng tóc thẳng là 1/6

D.   Xác suất sinh con tóc thẳng của cặp vợ chồng đều có tóc quăn ở quần thể trên là 1/36

Câu 82: Khi nói về sự di chuyển của khí O2 và khí CO2 diễn ra ở phổi phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. O2 khuếch tán từ phế nang vào máu và CO2 khuếch tán từ máu ra phế nang.

B. O2 khuếch tán từ máu vào phế nang và CO2 khuếch tán từ phế nang vào máu.

C. O2 khuếch tán từ máu ra phế nang và CO2 khuếch tán từ máu ra phế nang.

D. O2 khuếch tán từ phế nang vào máu và CO2 khuếch tán từ phế nang vào máu.

Câu 83: Khu vực nào chịu tác động mạnh nhất của gió mùa Đông Bắc ?

A. Đông Bắc và đồng bằng sông Hồng.              B. Đông Bắc và Tây Bắc.

C. Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.                               D. Đông Bắc và Nam Trung bộ.

Câu 84: Hai loại đồng bằng chủ yếu ở nước ta là

A. Đồng bằng thấp và đồng bằng cao.

B. Đồng bằng bồi tụ bởi phù sa và đồng bằng trước núi.

C. Đồng bằng phù sa sông và đồng bằng pha cát ven biển.

D. Đồng bằng châu thổ và đồng bằng ven biển.

Câu 85: Loại đất nào chiếm diện tích lớn nhất cả nước ?

A. Đất feralit.                  B. Đất phù sa.              C. Đất mặn.                   D. Đất phèn.

Câu 86: Nhận định nào dưới đây không phải là nội dung trong chiến lược kinh tế mới của Liên bang Nga sau năm 2000 ?

A. Xây dựng nền kinh tế thị trường.

B. Nâng cao đời sống nhân dân .

C. Mở rộng ngoại giao coi trọng châu Á.

D. Khôi phục liên bang Xô Viết.

Câu 87: Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa xã hội đã phát triển thành hệ thống thế giới?

A.  Cách mạng tháng Mười Nga thành công năm 1917.

B.  Thắng lợi của các nước Đông Âu và nước CHND Trung Hoa.

C.  Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu.

D.   Sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa. 

Câu 88: Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, các nước Tây Âu phát triển nhanh chóng nhờ

A. vai trò của Nhà nước trong việc điều tiết nền kinh tế.

B. sự củng cố đối với hệ thống chính quyền.

C. sự viện trợ của Mỹ trong khuôn khổ “kế hoạch Mác-san”.

D. sự ứng dụng thành tựu khoa học – kỹ thuật.

Câu 89: Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản xác định kẻ thù nguy hiểm

A. Chủ nghĩa tư bản.                                           B. Chủ nghĩa đế quốc.

C. Chủ nghĩa dân tộc.                                          D. Chủ nghĩa phát xít.

Câu 90: Đến tháng 3/1938, Đảng Cộng sản Đông Dương đã chủ trương thành lập mặt trận Đông Dương?

A. Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

B. Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương. 

C. Mặt trận Dân chủ thống nhất Đông Dương.

D. Mặt trận Nhân dân Đông Dương.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 91 đến 93

Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố hay phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng trong đó có sự dịch chuyển các electron giữa các phản ứng. Ngược lại nếu một phản ứng không có sự thay đổi số oxi hóa của các chất phản ứng (xem lại cái đề) phản ứng đó được xem là phản ứng không oxi hóa - khử.

Phản ứng oxi hóa - khử bao gồm các dạng: dạng đơn giản, dạng phản ứng nội phân tử và phản ứng tự oxi hóa - khử. Theo đó:

  • Phản ứng oxi hóa - khử dạng đơn giản là phản ứng trong đó có thành phần oxi hóa và thành phần khử nằm ở các chất riêng biệt.
  • Phản ứng oxi hóa - khử nội phân tử là phản ứng trong đó nguyên tử đóng vai trò oxi hóa và nguyên tử đóng vai trò khử nằm cùng một chất (nguyên tử oxi hóa và nguyên tử khử là các nguyên tử riêng biệt nhau).
  • Phản ứng tự oxi hóa - khử là phản ứng trong đó nguyên tử từ một mức oxi hóa sau phản ứng tạo sản phẩm có số oxi hóa vừa tăng vừa giảm.

Câu 91:  Xét phản ứng được tiến hành ở điều kiện trên 2000C như sau: KMnO4 -> K2MnO4 + MnO2 + O2. Phản ứng trên thuộc loại

A. Phản ứng không oxi hóa – khử.                     B. Phản ứng oxi hóa – khử nội phân tử.

C. Phản ứng oxi hóa – khử dạng đơn giản         D. Phản ứng tự oxi hóa – khử.

Câu 92: K2MnO4 Khi tan trong dung dịch ở một điều kiện thích hợp có thể tự oxi hóa khử để tạo thành KMnO4 và MnOđiều đó cho thấy

A. K2MnO4 có tính oxi hóa mạnh hơn KMnO4 và có tính khử mạnh hơn MnO2.

B. K2MnO4 có tính oxi hóa mạnh hơn KMnO4 và có tính khử yếu hơn MnO2.

C. K2MnO4 có tính oxi hóa yếu hơn KMnO4 và có tính khử mạnh hơn MnO2.

D. K2MnO4 có tính oxi hóa yếu hơn KMnO4 và có tính khử yếu hơn MnO2.

công việc vốn mất hơn một giờ thực hiện bằng tay và đòi hỏi nông dân phải lái những chiếc máy hạng nặng. Máy bay Nile-T18 được phát triển bởi công ty Nileworks Inc, gần đây đã được thử nghiệm với sự cộng tác của JA Miyagi Tome và nhà kinh doanh Sumitomo Corp. Mục tiêu của họ là giảm gánh nặng thể chất và cải thiện năng suất ở các vùng nông thôn đến khu vực đô thị.

So với các máy bay trực thăng mini điều khiển bằng radio lớn hơn có giá khoảng 15 triệu yên (135,76 USD) với thiết bị phun, chiếc máy bay không người lái nhỏ hơn và rẻ hơn, với giá khoảng 4 triệu yên. Nileworks đang đàm phán với chính quyền để cho phép các nhà khai thác bay bay không người lái của mình mà không có giấy phép. Nó có thể được điều khiển bằng iPad và chạy trên phần mềm bản đồ dễ vận hành.

Máy bay không người lái có thể nhanh chóng phân tích cuống lúa và xác định lượng thuốc trừ sâu hoặc phân bón cần thiết, giúp nông dân dễ dàng đánh giá nhu cầu đầu vào của họ và ước tính kích thước cây trồng. Nileworks có kế hoạch bắt đầu bán máy bay không người lái vào tháng 5, với mục tiêu hàng năm là 100 chiếc trong năm đầu tiên và 4.000 chiếc trong 5 năm tiếp theo.

Các nhà sản xuất máy bay không người lái khác như SkymatiX Inc, cùng sở hữu bởi nhà kinh doanh Mitsubishi Corp và nhà sản xuất điện tử Hitachi Ltd, đang cung cấp dịch vụ bay không người lái trên các trang trại. Nông nghiệp không còn là một công việc khó và lao động nặng nhọc bởi nó đang được cơ giới hóa dần dần. Công nghệ mới như máy bay không người lái chẩn đoán có thể giúp thay đổi hình ảnh cũ của nền nông nghiệp và thu hút nhiều người trẻ tham gia.

(Nguồn: Phương Nam)

Câu 109: Theo bài viết mục tiêu của công ty Nileworks Inc khi sản xuất máy bay không người lái là ?

A. Phun thuốc trừ sâu và phân bón trong khoảng 15 phút.

B. Giảm gánh nặng thể chất và cải thiện năng suất.

C. Cơ giới hóa trong nông nghiệp ở vùng nông thôn.

D. Tăng năng suất lao động trong nông nghiệp Nhật Bản.

Câu 110: So với máy bay trực thăng mini điều khiển bằng radio chiếc máy bay không người lái rẻ hơn bao nhiêu tiền ?

A. Khoảng 9 triệu yên.                                         B. Khoảng 10 triệu yên.

C. Khoảng 11 triệu yên.                                       D. Khoảng 8 triệu yên.

Câu 111: Theo bài viết sau năm đầu tiên trung bình mỗi năm công ty sẽ bán bao nhiêu máy bay ?

A. Khoảng 500 chiếc.                                           B. Khoảng 800 chiếc.

C. Khoảng 1400 chiếc.                                         D. Khoảng 200 chiếc.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 112 đến 114

2 ngành hàng xuất khẩu do Việt Nam tự sản xuất là dệt may và thủy sản đều có đặc trưng là “biệt lập” đối với các ngành khác và hàm lượng công nghệ lẫn giá trị gia tăng đều thấp. Trong lĩnh vực xuất khẩu, đồ điện tử chiếm tỉ trọng lớn nhất nhưng Việt Nam chỉ đóng góp khâu lắp ráp, còn nghiên cứu phát triển làm chủ công nghệ là thuộc về các hãng lớn ở nước ngoài. Với sản phẩm nghèo nàn và kỹ năng đơn giản như hiện nay, Việt Nam luôn là quốc gia bị áp đặt giá cả (price taker) thu hút đầu tư dựa vào sản xuất rẻ chứ không phải là nước định đoạt giá trị của sản phẩm (price maker). Nghiêm trọng hơn trước sự đột phá với công nghệ nhân công trong các ngành này đứng trước nguy cơ bị mất việc

Một trong những động lực quan trọng tạo nên sự thịnh vượng của một quốc gia là mức độ phức tạp của nền kinh tế. Nền kinh tế được coi là có mức độ phức tạp cao khi có năng lực sản xuất và xuất khẩu những sản phẩm tinh vi và độc đáo so với các nền kinh tế khác. Việc tập trung đổi mới sáng tạo trong những lĩnh vực thế mạnh như dệt may và thủy sản không biến Việt Nam thành “price maker”. Do sự liên kết với các ngành khác không nhiều nên hai lĩnh vực dệt may và thủy sản dù làm thật tốt cũng không tăng mức độ phức tạp của nền kinh tế. Trong lịch sử, các quốc gia thịnh vượng nhất luôn là những nước có nền kinh tế phức tạp là đủ để tạo ra các máy móc công cụ sản xuất còn những quốc gia kém phát triển hơn chỉ là nước sử dụng lại những sản phẩm này.

Chính vì vậy Việt Nam cần đầu tư trên những lĩnh vực đòi hỏi tính liên ngành cao và ít nước có thể sản xuất được. Chẳng hạn, trong lĩnh vực điện tử Việt Nam nên đầu tư về con người cơ sở vật chất và nghiên cứu để sản xuất những thiết bị tiêu dùng thông minh theo xu hướng internet vạn vật.

Câu 112: Theo bài viết ngành hàng Việt Nam có thế mạnh xuất khẩu là ?

A. Khai thác nguyên, nhiên liệu.                        B. Cơ khí, điện tử.

C. Vật liệu xây dựng .                                          D. Dệt may và thủy sản. 

Câu 113:  Phát biểu nào dưới đây phản ánh rõ nét đặc điểm của các ngành hàng xuất khẩu do Việt Nam tự sản xuất ?

A.  Sản phẩm có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng thấp.

B.  Sản phẩm nghèo nàn, hàm lượng công nghệ cao.

C.  Khác biệt với ngành hàng xuất khẩu của các quốc gia khác.

D.   Sản phẩm nghèo nàn tính liên kết trong sản xuất thấp.

Câu 114: Theo bài viết, về tổng thể, Việt Nam nên hướng tới xuất khẩu

A.  Thiết bị tiêu dùng thông minh.

B.  Các sản phẩm có tính liên ngành cao.

C.  Máy công cụ sản xuất.

D.   Các sản phẩm giá rẻ và có khả năng định đoạt và giá.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 115 đến 117 

Bước sang giai đoạn Hậu Kì trung đại giai cấp tư sản mới ra đời tuy có thế lực về kinh tế xong lại chưa có địa vị xã hội tương ứng. Cùng với việc con người bước đầu nhận thức được bản chất của thế giới giai cấp tư sản đã đứng lên đấu tranh, chống lại giáo lý Ki-tô mang nặng những quan điểm lỗi thời của xã hội phong kiến cuộc đấu tranh trước hết thể hiện qua phong trào văn hóa Phục Hưng.

Giai cấp tư sản một mặt muốn khôi phục lại tinh hoa văn hóa xán lạn của các quốc gia cổ đại Hi Lạp và Roma. Mặt khác cũng góp phần xây dựng một nền văn hóa mới đề cao giá trị con người đòi quyền tự do cá nhân, coi trọng khoa học kỹ thuật. Trào lưu văn hóa này được gọi là phong trào văn hóa Phục Hưng.

Quê hương của phong trào văn hóa Phục Hưng là ở Italia từ đây phong trào văn hóa Phục Hưng đã lan nhanh sang các nước Tây Âu và trở thành một trào lưu rộng lớn.

Thời đại văn hóa Phục Hưng chứng kiến được tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật sự phát triển phong phú và văn học và sự nở rộ của các tài năng văn hóa thời Phục Hưng đã lên án nghiêm khắc giáo hội Kitô tấn công vào trật tự xã hội phong kiến đề cao giá trị văn bản và tự do cá nhân xây dựng thế giới quan tiến bộ.

Đây là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại giai cấp phong kiến đồng thời nó đã cổ vũ và mở đường cho văn hóa châu Âu phát triển hơn. 

Câu 115: Mục đích của phong trào văn hóa Phục Hưng là ?

A.   Chống lại giáo lí Kito.

B.  Khôi phục lại những tinh hóa văn hóa của Hy Lạp và Roma thời cổ đại.

C.  Để xây dựng một nền văn hóa phù hợp với tư sản.

D.   Lấy lại những tinh hoa văn hóa mà giáo lí Kito và chế độ phong kiến đã vùi lấp.

Câu 116: Phong trào văn hóa Phục Hưng bùng nổ do ?

A.  Giai cấp tư sản muốn lật đổ chế độ phong kiến.

B.  Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với chế độ phong kiến.

C.  Mâu thuẫn giữa chế độ tư bản chủ nghĩa với chế độ phong kiến.

D.   Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với giáo hội Kito.

Câu 117: Vấn đề nào có ý nghĩa quan trọng nhất trong phong trào Văn hóa Phục Hưng?

A.  Khôi phục tinh hoa văn hóa của Hi Lạp và Rô-ma.

B.  Lên án nghiêm khắc Giáo hội Kitô.

C.  Tấn công vào trật tự xã hội phong kiến.

D.   Đề cao giá trị nhân bản và tự do cá nhân

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 118 đến 120

Ngày 25 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Trung Ương Đảng và Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam từ Tân Trào về đến Hà Nội.

Ngày 28 tháng 8 năm 1945, Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong những ngày này, Hồ Chí Minh soạn thảo bản Tuyên Ngôn Độc Lập chuẩn bị mọi việc để chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân.

Ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội) trước cuộc mít tinh lớn của hàng vạn dân thủ đô và các vùng lân cận Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc tuyên ngôn độc lập trịnh trọng tuyên bố với toàn thể quốc dân và thế giới nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thành lập.

Bản Tuyên Ngôn nêu rõ: “Pháp chạy, Nhật hàng, Vua Bảo Đại thoái vị dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để xây dựng nên nước Việt Nam độc lập dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa.”

Cuối bản Tuyên Ngôn Hồ Chí Minh khẳng định ý chí sắt đá của nhân dân Việt Nam là quyết giữ vững nền tự do độc lập và giành được: ”Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng tính mạng của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.”

Ngày 2 tháng 9 năm 1945 mãi mãi đi vào lịch sử Việt Nam là một trong những ngày hội lớn nhất vẻ vang nhất của dân tộc.

Câu 118: Bản Tuyên ngôn Độc Lập do ai soạn thảo?

A. Trần Phú.                    B. Hồ Chí Minh.           C. Võ Nguyên Giáp.  D. Trường Chinh.

Câu 119: Chính phủ lâm thời nước Việt Nam

Dân Chủ Cộng Hòa được thành lập thông qua cơ sở

A.  Quy định của Tuyên ngôn Độc Lập.

B.  Quyết định của Đại hội Quốc dân Tân Trào.

C.  Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 8 của Đảng.

D.   Cải tổ Ủy ban dân tộc giải phóng miền Nam.

Câu 120: Ý nghĩa của bản Tuyên Ngôn Độc Lập là

A.  Vừa có ý nghĩa với dân tộc Việt Nam, vừa có ý nghĩa kết thúc chiến tranh.

B.  Là kết quả của phong trào yêu nước và tinh thần cách mạng.

C.  Khẳng định chân lý: “Không có gì quý hơn độc lập tự do.”

D.   Khẳng định nguyên tắc độc lập dân tộc gắn liền với XHCN

Đáp án Đề thi đánh giá năng lực lần 1 năm 2023 - Đại học quốc gia TP.HCM các em xem TẠI ĐÂY

Nguồn: Trường THPT Nguyễn Huệ

DÀNH CHO 2K7 – LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 2025!

Bạn đang không biết bài thi ĐGNL theo chương trình GDPT mới sẽ như thế nào?

Bạn cần lộ trình ôn thi bài bản từ những người am hiểu về kì thi và đề thi?

Bạn cần thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?

Vậy thì hãy xem ngay lộ trình ôn thi bài bản tại ON.TUYENSINH247:

  • Học live, luyện đề cùng giáo viên và Thủ khoa ĐGNL
  • Tổng ôn toàn diện, trang bị phương pháp làm bài hiệu quả
  • Bộ 20+ đề thi thử chuẩn cấu trúc theo chương trình GDPT mới

Xem thêm thông tin khoá học & Nhận tư vấn miễn phí - TẠI ĐÂY

Group Ôn Thi ĐGNL & ĐGTD Miễn Phí

Trang thông tin mới nhất năm 2024 về kì thi đánh giá năng lực vào trường Đại học Quốc Gia Hà Nội, ĐHQG Hồ Chí Minh, thi đánh giá năng lực ĐH Sư phạm Hà Nội, các khối trường công an và kì thi đánh giá tư duy vào Đại học Bách Khoa Hà Nội giúp trả lời rõ ràng tất cả câu hỏi như: Thi ĐGNL là gi, Đề thi đánh giá năng lực cấu trúc thế nào, gồm bao nhiêu phần, thời gian thi, thời gian mỗi phần, mỗi câu bao nhiêu điểm, lịch thi khi nào, thi ở đâu...