Phương án tuyển sinh đánh giá năng lực 2023 Đại học Đồng Tháp

Cập nhật lúc: 15:07 06-01-2023 Mục tin: Phương án tuyển sinh Đánh giá năng lực


Năm 2023, Trường Đại học Đồng Tháp tuyển 4.080 chỉ tiêu với 40 ngành đào tạo theo 04 phương thức xét tuyển độc lập. Trong đó, Trường dành 10% chỉ tiêu Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2023 của ĐHQG TPHCM.

Năm 2023, Trường Đại học Đồng Tháp, mã trường SPD, tuyển 4.080 chỉ tiêu (đại học 3.951 chỉ tiêu, cao đẳng 129 chỉ tiêu). Với 40 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy, 01 ngành cao đẳng Giáo dục mầm non theo 04 phương thức xét tuyển độc lập:

- 100 - Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

- 200 - Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

- 301 - Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)

- 402 - Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2023 của ĐHQG TP.HCM

Chi tiết phương thức xét tuyển kết quả thi ĐGNL HCM năm 2023 của trường Đại học Đồng Tháp như sau:

1. Ngành xét tuyển: tất cả 37 ngành đào tạo trình độ đại học.

STT

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

CHỈ TIÊU

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

1

Giáo dục Mầm non (CĐ)

51140201

129

M00, M05, C19, C20

2

Giáo dục Mầm non

7140201

336

M00, M05, C19, C20

3

Giáo dục Tiểu học*

7140202

682

C01, C03, C04, D01

4

Giáo dục Chính trị*

7140205

15

C00, C19, D01, D14

5

Giáo dục Thể chất*

7140206

217

T00, T05, T06, T07

6

Sư phạm Toán học*

7140209

103

A00, A01, A02, A04, D90

7

Sư phạm Toán học
- chất lượng cao (dự kiến)

7140209CLC

30

A00, A01, A02, A04, D90

8

Sư phạm Tin học

7140210

207

A00, A01, A02, A04, D90

9

Sư phạm Vật lý

7140211

15

A00, A01, A02, A04, D90

10

Sư phạm Hóa học*

7140212

15

A00, A06, B00, D07, D90

11

Sư phạm Sinh học

7140213

15

A02, B00, B02, D08, D90

12

Sư phạm Ngữ văn*

7140217

162

C00, C19, D14, D15

13

Sư phạm Lịch sử

7140218

20

C00, C19, D09, D14

14

Sư phạm Địa lý

7140219

15

A07, C00, C04, D10

15

Sư phạm Âm nhạc

7140221

145

N00, N01

16

Sư phạm Mỹ thuật

7140222

24

H00, H07

17

Sư phạm Tiếng Anh*

7140231

357

D01, D13, D14, D15

18

Sư phạm Công nghệ

7140246

24

A00, A01, A02, A04, D90

19

Sư phạm Khoa học tự nhiên

7140247

41

A00, A02, B00, D90

20

Sư phạm Lịch sử và Địa lý

7140249

34

C00, D14, D15, A07

21

Ngôn ngữ Anh*
- Biên-phiên dịch
- Tiếng Anh kinh doanh
- Tiếng Anh du lịch

7220201

159

D01, D13, D14, D15

22

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

220

C00, D01, D14, D15

23

Quản lý văn hóa

7229042

40

C00, C19, C20, D14

24

Tâm lý học giáo dục (dự kiến)

7310403

30

A00, C00, C19, D01

25

Địa lý học (dự kiến)

7310501

30

A07, C00, D14, D15

26

Việt Nam học

7310630

90

C00, C19, C20, D14

27

Truyền thông đa phương tiện (dự kiến)

7320104

30

A00, C00, D01, D09

28

Quản trị kinh doanh*

7340101

110

A00, A01, D01, D10

29

Tài chính - Ngân hàng

7340201

60

A00, A01, D01, D10

30

Kế toán

7340301

170

A00, A01, D01, D10

31

Quản lý công (dự kiến)

7340403

30

A00, A01, C15, D01

32

Khoa học môi trường*

7440301

50

A00, B00, D07, D08

33

Luật (dự kiến)

7380101

30

A00, C00, C14, D01

34

Công nghệ sinh học (dự kiến)

7420201

30

A00, A02, B00, D08

35

Khoa học Máy tính

7480101

140

A00, A01, A02, A04, D90

36

Công nghệ thông tin (dự kiến)

7480201

30

A00, A01, A02, A04, D90

37

Nông học

7620109

40

A00, B00, D07, D08

38

Nuôi trồng thủy sản

7620301

95

A00, B00, D07, D08

39

Công tác xã hội

7760101

40

C00, C19, C20, D14

40

  Quản lý tài nguyên và môi trường (dự kiến)

7850101

30

A00, B00, D07, D08

41

Quản lý đất đai

7850103

40

A00, A01, B00, D07

Lưu ý:

- Môn năng khiếu do Trường ĐHĐT tổ chức hoặc lấy kết quả thi năng khiếu từ trường đại học khác. Riêng đối với ngành cao đẳng, đại học Giáo dục Mầm non nếu thí sinh tham gia xét tuyển 02 tổ hợp C19, C20 phải tham gia sơ tuyển do Trường ĐHĐT tổ chức.

- Tổ hợp môn thi A04, A06, B02 không xét tuyển theo mã phương thức 100.

- Tổ hợp môn thi D90 không xét tuyển theo mã phương thức 200;

- Mã phương thức 402 không sử dụng tổ hợp để xét tuyển, chỉ xét điểm của kỳ thi đánh gia năng lực ĐHQG HCM năm 2023.

- Những ngành có “*” đã được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình.

- Các tổ hợp xét tuyển trong cùng 01 ngành là bằng nhau và được xác định theo ngành.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 10% chỉ tiêu ngành

3. Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

Đối với các ngành đào tạo giáo viên: xét tuyển các ngành ĐH, người dự tuyển có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên; Riêng đối với cao đẳng hoặc đại học ngành Giáo dục Mầm non thí sinh tham gia sơ tuyển do Trường ĐHĐT tổ chức.

- Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2023 do ĐHQG TP.HCM tổ chức và có kết quả đạt từ ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu từ 600 trở lên (theo thang điểm 1200).

4. Điểm xét tuyển: kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2023 của ĐHQG TP.HCM; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (Điều 7 của Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT) và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Điểm xét tuyển = Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2023 của ĐHQG TP.HCM + điểm ưu tiên (KV + đối tượng).

Điểm ưu tiên giữa các khu vực và đối tượng được quy đổi như sau: khu vực 3 cộng 0 điểm; khu vực 2 cộng 10 điểm; khu vực 2 nông thôn cộng 20 điểm; khu vực 1 cộng 30 điểm. Thí sinh thuộc nhóm ưu tiên 1 (đối tượng 01, 02, 03, 04) được cộng 80 điểm; thí sinh thuộc nhóm ưu tiên 2 (đối tượng 05, 06, 07) được cộng 40 điểm.

5. Nguyên tắc xét tuyển:

- Thí sinh được đăng ký tối đa 04 nguyện vọng và phải xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (ưu tiên 01 là nguyện vọng cao nhất). Đối với từng ngành, các thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét tuyển và không phân biệt thứ tự ưu tiên. Xét theo điểm từ cao xuống thấp.

- Đối với mỗi thí sinh, tất cả các nguyện vọng đều được xét tuyển và chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng có ưu tiên cao nhất trong số các nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển.

- Điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển trong cùng 01 ngành là bằng nhau và được xác định theo ngành. Đây chính là điểm xét tuyển của thí sinh cuối cùng trong danh sách trúng tuyển và gọi là Điểm chuẩn trúng tuyển của ngành.

- Đối với những ngành có chuyên ngành, sau khi trúng tuyển và nhập học theo ngành, thí sinh được chọn chuyên ngành theo học.

- Việc sử dụng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng để xét tuyển đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy định về điểm ưu tiên được quy định tại Điều 7 của Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT.

- Trong trường hợp không sử dụng hết chỉ tiêu tuyển sinh cho mã phương thức nào thì Nhà trường sẽ chuyển số chỉ tiêu còn lại sang xét tuyển ở mã phương thức còn nguồn tuyển.

6. Lệ phí đăng ký: 25.000 đồng/nguyện vọng (áp dụng đối với hồ sơ ĐKXT đợt 3 trở đi)

Thí sinh có thể nộp phí xét tuyển bằng 02 hình thức:

- Thí sinh có thể nộp phí xét tuyển trực tiếp tại Trường Đại học Đồng Tháp

- Chuyển khoản qua ngân hàng:

+ Tên tài khoản đại diện nhận chuyển khoản: Trường Đại học Đồng Tháp

+ Số tài khoản: 669001525252

+ Tại: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi Nhánh Đồng Tháp

+ Nội dung nộp tiền ghi rõ họ và tên thí sinh, ngày tháng năm sinh, đóng phí xét tuyển ĐH 2023, đợt xét tuyển (Ví dụ cú pháp tin nhắn: Nguyen Van A, 14032005, LPXT 2023, Dot1).

7. Hồ sơ, thời gian và hình thức nhận hồ sơ ĐKXT

- Hồ sơ ĐKXT gồm: (áp dụng đối với hồ sơ ĐKXT đợt 3 trở đi)

+ Phiếu đăng ký xét tuyển;

+ Bản photocopy Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực năm 2023 của ĐHQG TP.HCM;

+ Bản photocopy công chứng học bạ THPT hoặc giấy xác nhận điểm học bạ của trường THPT (nếu xét tuyển các ngành đào tạo giáo viên);

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

+ 01 bản photocopy Bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2022 trở về trước).

Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT:

+ Đợt 1 và Đợt 2 thí sinh đăng ký trực tiếp trên hệ thống của ĐHQG TP.HCM.

+ Đợt 3: 26/4/2023 đến 25/6/2023 (dự kiến công bố kết quả 01/7/2023)

+ Đợt 4: 02/7/2023 đến 10/8/2023 (dự kiến công bố kết quả 15/8/2023)

+ Đợt 5: thông báo sau nếu còn chỉ tiêu và thời gian tuyển sinh theo quy định.

(Đợt 1 và Đợt 2: Thí sinh đăng ký xét tuyển cùng lúc với đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực 2023 của ĐHQG TP.HCM; Các đợt còn lại thí sinh đăng ký xét tuyển tại Trường ĐHĐT; Hết thời gian xét tuyển đợt 3 trở đi, Nhà trường sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển. Đồng thời sẽ công bố chỉ tiêu và điều kiện xét tuyển đợt tiếp theo của các ngành còn xét tuyển)

Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT:

+ Đợt 1 và đợt 2: Để đăng ký xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2023 của ĐHQG TP.HCM vào các ngành học Trường ĐHĐT, thí sinh đăng ký trực tuyến tại trang thông tin điện tử của kỳ thi tại địa chỉ: http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn

+ Đợt 3 trở đi: Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng 03 hình thức

Nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại Trường Đại học Đồng Tháp

Gửi hồ sơ xét tuyển qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đảm bảo chất lượng - Trường Đại học Đồng Tháp; 783, Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Đăng ký xét tuyển trực tuyến qua website: tuyensinh.dthu.edu.vn, đồng thời nộp hồ sơ về Phòng Đảm bảo chất lượng - Trường Đại học Đồng Tháp.

Danhgianangluc.info

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

DÀNH CHO 2K7 – LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 2025!

Bạn đang không biết bài thi ĐGNL theo chương trình GDPT mới sẽ như thế nào?

Bạn cần lộ trình ôn thi bài bản từ những người am hiểu về kì thi và đề thi?

Bạn cần thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?

Vậy thì hãy xem ngay lộ trình ôn thi bài bản tại ON.TUYENSINH247.COM:

  • Học live, luyện đề cùng giáo viên và Thủ khoa ĐGNL
  • Tổng ôn toàn diện, trang bị phương pháp làm bài hiệu quả
  • Bộ 20+ đề thi thử chuẩn cấu trúc theo chương trình GDPT mới

Xem thêm thông tin khoá học & Nhận tư vấn miễn phí - TẠI ĐÂY

Group Ôn Thi ĐGNL & ĐGTD Miễn Phí

Trang thông tin mới nhất năm 2024 về kì thi đánh giá năng lực vào trường Đại học Quốc Gia Hà Nội, ĐHQG Hồ Chí Minh, thi đánh giá năng lực ĐH Sư phạm Hà Nội, các khối trường công an và kì thi đánh giá tư duy vào Đại học Bách Khoa Hà Nội giúp trả lời rõ ràng tất cả câu hỏi như: Thi ĐGNL là gi, Đề thi đánh giá năng lực cấu trúc thế nào, gồm bao nhiêu phần, thời gian thi, thời gian mỗi phần, mỗi câu bao nhiêu điểm, lịch thi khi nào, thi ở đâu...